Actueel:

Deze website wordt vervangen door

www.komore.nl

U kunt alvast een kijkje nemen.

 

Nieuws:

De aangekondigde viering van 12 mei komt te vervallen

.

 

Welkom op de website van Komore.


Wij zijn een heel actief koor, Komore zingt regelmatig in de Corneliuskerk in Beuningen, enkele keren per jaar zingen we buiten onze parochie.
De vieringen worden verzorgd door de eigen liturgiegroep.

Zingen in de kerk is het voornaamste, maar daarnaast gebeurt er nog veel meer.

Er zijn thema-avonden en een thema weekend, verzorgd door onze eigen themagroep, waar we op allerlei manieren met elkaar in gesprek komen over dingen die ons ter harte gaan. Daarnaast is het koorweekend heel gezellig, waarbij we elkaar soms van onverwachte kanten beter leren kennen.

De activiteitengroep organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten.
Dit kan variëren van een feestavond/ barbecue tot een speurtocht of iets anders sportiefs..en altijd gezellig.

Er is een groep actief voor het verzamelen van profane liedjes.Deze worden soms gebruikt voor deelname aan een korenfestival,of voor een eigen concert.

Tierelyrisch, het clubblad gemaakt door en voor de eigen leden, verschijnt 2x per jaar.

Bovenal is Komore een koor met enthousiaste mensen, die hun stem, hun zang en hun betrokkenheid bij kerk en maatschappij willen laten horen.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, ben je geïnteresseerd: kom vooral eens vrijblijvend een van onze repetitie's bijwonen op de dinsdagavond in de Corneliuskerk.